WULING (SGMW) BAOJUN, HONG, HONGTU, RONG, SUNSHINE, XIAO, XINGWANG, YANGGUANG, ZHI