GAC GONOW AOOSED, CAI, E, GA200, GP150, GS50, HAISE, KAI, SHUAI, XING, YIMEI